Baltic Sea Region Port Training Center


Termināliem un ostu uzņēmumiem

Apmācību programmas


  • Bīstamo, ķīmisko un piesārņojošo kravu aprites prasības ostā (lejamkravas, beramkravas,   konteineri un iepakojumi
  • Starptautiskā jūras beramkravu kodeksa (IMSBC) piemērošana
  • Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (IMDG) piemērošana
  • ISGOTT piemērošana naftas produktu pakraušana
  • Kuģu tauvošana un darba drošība uz piestātnes
  • Ostu likumdošana, inspekciju režīms
  • Ostas loģistika un specifiskie aspekti
  • Ostas uzņēmuma kvalitātes un vides vadības speciālista apmācība
  • Starptautiskās tirdzniecības darījumi: imports un eksports